Magyar
line
English Deutsch France
RólunkKapcsolatArunachalaVersFotók Hírlevél GYIK


Foglaltsági naptár ›
Ajánlatkérés ›

Arunachala logo Studio
Mozgástechnikai foglalkozások AS-klub programok Terápiás kezelések Masszázs technikák

GrafológiaA Fénymag Közhasznú Egyesület és szervezetei feladatukként határozzák meg, hogy irányt mutassanak az embereknek saját maguk megismerésének útján és a harmónia meglelésében. Ecélból azon munkálkodnak, hogy megismertessék a fejlődni vágyókkal ezen ideális állapotba való eljutást segítő lehetőségeket. Az egyik ilyen út lehet, hogy, ha grafológiai tanácsadáson keresztül keressük a válaszokat kérdéseinkre, a megoldásokat problémáinkra.

Már közel két és fél ezer éve történt, hogy az ókori Görögország polihisztorai felfigyeltek arra, hogy kézírásunk tükrözi lelkünk legmélyebb titkait és személyiségünk megnyilvánulásait. Ezt követően minden olyan korszakban, amikor az ember és az emberi lélekről való elmélkedés állt a középpontban, megélénkült az érdeklődés a kézírások vizsgálata iránt és nagyobbnál nagyobb nevek foglalkoztak azzal. Hogy csak egyet említsek, így tett például a nagy német író, Johann Wolfgang von Geothe is. A XIX. század közepétől pedig a grafológia önálló tudomány lett.

A grafológia definíciója szerint olyan humánspecifikus, emberekkel foglalkozó tudomány, amely a nem gépi úton (de nem csak kézzel, hanem pl. szájjal, lábbal) létrejövő grafikai produktumok vizsgálata által készít véleményt a vizsgált személy személyiségvonásairól, valamint aktuális pszichés és fizikai állapotáról.

Az elemzés folyamán az írásmintát rengeteg szempontból vizsgáljuk. Figyelembe vesszük, hogy hol helyezkedik el az írás a papíron, milyen a címsor, az aláírás, a sorok, a szavak, a betűk, ezek egymáshoz való viszonya, a betűket összekötő vonalak, a kezdővonalak, a végvonalak, az ékezetek, a t betűk áthúzásai, a betűk szélessége, magassága, alakja, dőlése, nyitottsága, zártsága, teltsége, mérete, tendenciája, pozíciója, mozgásiránya, stb. felsorolni is nehéz, mi mindenre figyel oda a grafológus annak érdekében, hogy megkérdőjelezhetetlenül pontos képet nyújtson egy vizsgált minta alapján a személy jelleméről. Mindössze egy példa; csupán egyetlen hurkot - például az l betűben-, négy részre osztunk és kilenc szempontból vizsgálunk. A kilenc szempont közül egyik a hurok alakja, ez pedig tíz féle lehet. Mindezen szempontokat ahhoz viszonyítjuk, hogy az adott írás a fenti elemekben hogyan tér el az iskolában tanított sztenderd írástól. Továbbá milyen egyedi formákat hoz létre az író személy, mennyire mozgalmas, lendületes vagy éppen szabályos az írás, milyen a nyomaték, a vonalak minősége, a szöveg tagoltsága, a harmónia és így tovább. Jól látszik, hogy mire a mérések végére érünk, addigra minden egyes vonalrészletet számos, vagy inkább számtalan szempontból megvizsgáltunk. Mindezt ráadásul vonalzóval, szögmérővel, nagyítóval, tizedmilliméter pontossággal tesszük!

A grafológusok munkáját, és felelősségét a Magyar Írástanulmányi Társaság Szakmai-Etikai Kódexe - http://www.mit1930.hu/ - szabályozza.Ugrás az 'ELEMZÉS TÍPUSOK'-hoz és díjakhoz >>A grafológia a maga nemében egyedülálló, hiszen ezoterikus körökben is meghatározó szerepet kap, ugyanakkor a kutatások során precízen kialakított mérési módszerek miatt teljes mértékben megfelel a tudományosság kritériumainak. Abszolút igazolható, és ha tetszik, nyugodtan lehet eredményeire támaszkodni kizárólagosan racionális hozzáállással is. Engem különösen ez a kettősség győzött meg és már a szakma gyakorlójaként erősségem is ebben van, hiszen intuiciós készségemet hatékonyan tudom kamatoztatni, de emellett magam is ragaszkodom a pontos mérésekhez és igazolható adatokhoz. Úgy gondolom, hogy egyik megközelítés sem lehet teljes a másik nélkül.


Eddigi munkáim során kialakítottam azt a gyakorlatot, hogy az írásmintára pillantva feljegyzem első érzéseimet, gondolataimat, megpróbálom MEGRAGADNI AZ ÍRÁSKÉP LÉNYEGÉT ÉS EZÁLTAL AZ ÍRÓ SZEMÉLY EGYEDISÉGÉT. Majd amikor a mérések és a kapott eredmények összegzéséből megszületik az elemzés, akkor előveszem az első jegyzetet és összevetem azokat. Megerősít ez a módszer, mert első benyomásaim és a kapott eredmények a lényeges elemekben mindig egyeznek.


Hogyan történik meg a konzultáció a gyakorlatban?

Ugrás a 'TEENDŐK és TUDNIVALÓK'-hoz >>


Úgy gondolom, mindenkinek figyelnie kell arra, hogy amit tesz, az társadalmi felelősségvállalással is együttjárjon. Ez részemről két oldalról magyarázható. Felelősnek érzem magamat azért, hogy azt a tevékenységet végezzem, amiben a legjobb vagyok, amivel a legtöbbet tehetem és így a leginkább hozzájárulhatok a világ kerekének pozitív irányba forgatásához. Szerencsém van, hiszen megtaláltam ezt a hivatást. Mégszebb, hogy ez a hivatás éppen arról szól, hogy másoknak is segítsek eligazodni, és megtalálni az ideális utat. Azért, hogy ezt minél inkább megvalósíthassam, fontosnak tartom megrendelőim elvárásainak, véleményének naprakész ismeretét, s az azokra való gyors reagálást.


Úgy hiszem, hogy ha a pozitívumokra összpontosítunk, jól érezzük és elfogadjuk magunkat, akkor életünk minden területén elérjük azt, amire áhítozunk. Ehhez pedig a legfontosabb a magas fokú önismeret, hiszen ismernünk kell azt, amit el kell fogadnunk és amiből építkezhetünk.


Ha feltérképezzük legbensőbb indíttatásainkat, akkor rájövünk, hogy mit kell tennünk, mihez értünk, mihez van kedvünk és miben vagyunk jobbak, különlegesebbek, mint mások, hogyan és miben tudjuk leginkább hasznosítani adottságainkat.


Ha a feltérképezés megtörtént és azután a számunkra kijelölt útvonalon haladunk, akkor harmónikusnak, elégedettnek érezzük magunkat.


Ha harmónikusak és elégedettek vagyunk, akkor boldog és hasznos tagjai leszünk családunknak és tágabb közösségeinknek.


Ezzel pedig mások életébe is derűt viszünk, és ez újra pozitívan hat vissza ránk is, és így tovább...


Ha pedig ilyen a jelenünk, akkor a jövőnk is ilyen lesz.Remélem felkeltettem érdeklődését a grafológia iránt, és hamarosan (újra)

megrendelőim között köszönthetem!Békési Judit

grafológus
Ez a weboldal cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. További info.